Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Arktis

1827

Keilhaus forskningsekspedisjon

Den første norske forskningsekspedisjon til Arktis var ved den unge geolog B. M. Keilhau. Han besøkte Nord-Norge, Bjørnøya og Spitsbergen i 1827.

Keilhau fikk leilighetsskyss med en slupp fra Hammerfest. Ekspedisjonen til Keilhau varte i seks uker og han utførte et pionerarbeid over disse områdenes geologi, paleontologi og botanikk. Det skulle ta om lag 50 år før neste norske ekspedisjon med et rent vitenskapelig formål kom til å besøke disse områdene.