Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Antarktis

1936-37

Torshavn IV

Et mål for ekspedisjonen var moderne luftfotografiering av de kystland i Øst-Antarktis som nordmenn hadde oppdaget og kartlagt tidligere.

Det ble leid et Stinson-fly, modell 1936 med en 350 HK motor og en aksjonsradius med reservetank på ca 1.200 km. Flyet var utstyrt med dobbelt sett sendere og mottakere, en langbølgesender og en kortbølgesender for å ivareta sikkerheten best mulig.

Ingrid Christensen kastet flagg over Ingrid Christensens land. Den 2. februar fløy de over ukjent land, senere kalt prins Harald Land.

Deltakere:
Viggo Widerøe (flyver) og Solveig Widerøe (hans kone)
Klarius Mikkelsen (kaptein)
Nils Larsen (kaptein)
Nils Romnæs (fotograf, radiomann)
Strandrud (mekaniker)
Fidjeland (mekaniker)
Erik Simensen (fotoekspert)
Lars Christensen, Ingrid Christensen (kona) og datter

Ca 2200 skråfotografier ble tatt. Samme metode som under Grønlandsekspedisjonen i 1932 og Svalbardkartleggingen i 1936. Etter dette kunne man konstruere mer detaljerte kart over disse kyststrekningene. Det ble også tatt enkeltbilder og kinofilm.

Litteratur
Olaf Holtedah, Minnetale over konsul Lars Christensen, Det Norske Videnskaps-akademi i Oslos Årbok 1966, særtrykk
Viggo Widerøe og Helge Skappel. Pionertid. 10 års sivilflyging i Norge (Oslo 1945)
Lars Christensen, Min siste tur til Antarktis, Norsk Geografisk Tidsskrift 1936-1937