Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Antarktis

1933-34

Torshavn III

Loddskuddserie rundt hele Sydishavet. En rekke banker funnet. meteorologiske  og oseanografiske undersøkelser. Det ble tatt prøver til bestemmelse av surstoffinnholdet i vannet. Fartøyet hadde med fly.

Løytnant Alf Gunnestad (flyver)
Cand mag. Anton Jakhelln (oseanografisk- meteorologisk arbeid)

Litteratur
Olaf Holtedah, Minnetale over konsul Lars Christensen, Det Norske Videnskaps-akademi i Oslos Årbok 1966, særtrykk
Lars Christensen, Min siste tur til Antarktis, Norsk Geografisk Tidsskrift 1936-1937