Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Antarktis

Det ble foretatt meteorologiske  og oseanografiske under-søkelser. Hovedresultatene var:

Kartlegging av ca 370 nautiske min kystlinje mellom meridianene 43° og 55°

Meteorologiske observasjoner

Hval - og isobservasjoner

Pakkisens sesongmessige variasjoner under innflytelse under strøm og vind

Nye hvalfelt ble funnet

Vannprøver

Planktonprøver


1929-30

Norvegia III

Ekspedisjonen var, som de andre “Norvegia” - ekspedisjonene, utstyrt av skipsreder Lars Christensen. Hjalmar Riiser-Larsen var ekspedisjonens leder, “Norvegia”s kaptein var Nils Larsen. Flyveren kapteins Finn Lützow-Holm var også blant ekspedisjonsmedlemmene.

Målet med ekspedisjonen var å fullføre de planene som den første “Norvegia - ekspedisjonen hadde måttet oppgi i 1927/28, nemlig å forsøke og trenge frem til Enderby Land , og utforske områdene herfra til Weddelhavet (området som i dag er kjent som Dronning Maud Land). I tillegg skulle det foretas oceanografiske og meteorologiske undersøkelser, og om mulig skulle det søkes å nå inn til land.

Turen gikk først til Bouvetøya, hvor det ble bygget to depothytter, en på Kapp Circoncision og en mindre på Larsøya. I tillegg ble store deler av øya kartlagt og fotografert fra luften.

Deretter gikk “Norvegia” mot selve Sydpol-landet. Den 22. desember landet Riiser-Larsen og Lützow-Holm på Enderby land med fly, og plantet det norske flagget der.

Finn Lützow-Holm på Enderby Land

"Norvegia" i isen nord for Enderby Land

Depothytte på Kapp Circoncision på Bouvetøya


Riiser-Larsens og Lützow-Holms flyturer over Dronning Maud Land førte også til oppdagelsen og kartleggingen av Kronprins Olav Kyst og Kronprinsesse Märtha Kyst.

Ekspedisjonen besøkte strekningen fra Sør-Georgia på ca. 37° v.l. til Dronning Maud Land og havet på ca. 56º ø.l. 

Besetning: (18 mann)
Nils Larsen (kaptein)
Hjalmar Riiser -  Larsen (leder og navigatør)
Finn Lützow - Holm (nestkommasderende, fører)
Knut Engeland (flymekaniker)
Andreas Ekedal (flyvemekaniker, radiotrelegrafist)

Litteratur:
Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon
Hjalmar Riiser-Larsen, Den tredje "Norvegia"-ekspedisjon 1929-1930, Norsk Geografisk Tidsskrift 1930-31
Lars Christensen, Min siste tur til Antarktis, Norsk Geografisk Tidsskrift 1936-1937
Gunnar Isachsen, Norske undersøkelser ved sydpollandet 1929-1931, Norsk Geografisk Tidsskrift 1930-31
Riiser-Larsens biografi sendt Adolf Hoel 25.11.1933 (NP's arkiv)
Riiser-Larsen, Hjalmar: Mot ukjent land, Oslo 1930
Aagaard, Bjarne: Antarktis 1502-1944, Meddelelser nr. 60, Oslo 1944
Aschehougs Konversasjonsleksikon, Oslo 1973
Barr, Susan: Norway’s Polar Territories, Aschehoug 1987