Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Antarktis

1928-29

Norvegia II

Ekspedisjonen ble ledet av Dr. Ola Olstad, mens Nils Larsen var med som kaptein. Arbeidsfeltet strakte seg fra Bovetøya til havet vest for Sør-Shetland, i syd til 71°11'S og i vest til 140°49' W.

Peter I øy, som ble oppdaget allerede i 1821, men som det tidligere ikke hadde lykkes noen å gå i land på, ble tatt i besittelse 2. februar 1929. Det norske flagget ble heist på Framnæsodden i Sandefjordbukta, og øya ble erklært norsk. Det ble også bygget en hytte her, og et depot ble lagt igjen til eventuelle fremtidige ekspedisjoner.

Det ble også satt opp hus på Cap de la Circoncision på Bovetøya og på Larsøya.

Okkupasjonen av Peter I øy, 02.02.1929. Foto: Norsk PolarinstituttKilder:
Ascehougs konversasjonsleksikon, Oslo 1973
Susan Barr: Norway’s Polar Territories, Aschehoug 1987
Gunnar Isachsen, Norvegia-ekspedisjonen 1930-1931, omseilingen av Sydpollandet, Norsk Geografisk Tidsskrift 1930-31