Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Antarktis

1927-28

Norvegia I

Det ble jobbet på Bouvetøya, Syd-Georgia og havet omkring.

Det ble foretatt meteorologiske  og oseanografiske undersøkelser av Rustad og Mosby, samt vitenskapelig arbeid over krill (Hval-åte krepsdyr).

Den første Norvegia-ekspedisjonen under kaptein H. Horntvedts ledelse gjorde landgang på øya 1. des. 1927 og annekterte den for Norge.

Deltakere:
amanuensis Håkon Mosby (oseanografi)
cand.mag Ditlef rustad og dr. Ola Olstad (zoolog)
kaptein Harald Horntvedt

Kaptein Horntvedt tar Bouvetøya i besittelse 1.desember. 1927. Foto: Norsk PolarinstituttLitteratur
Olaf Holtedah, Minnetale over konsul Lars Christensen, Det Norske Videnskaps-akademi i Oslos Årbok 1966, særtrykk
Lars Christensen, Min siste tur til Antarktis, Norsk Geografisk Tidsskrift 1936-1937
Gunnar Isachsen, Norvegia-ekspedisjonen 1930-1931, omseilingen av Sydpollandet, Norsk Geografisk Tidsskrift 1930-31
Holtedahl, Olaf og Mosby, Haakon; Fra det norske forskningsarbeide i de vest-antarktiske strøk syd-sommeren 1927-28, Norsk Geografisk tidsskrift 1928-29
Småskrift 2085