Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Moskus på Svalbard

Moskus blir satt ut på Svalbard i 1929.  Foto: Hans Rekdal, Norsk Polarinstitutts bildearkiv

Av Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

På 1920- og 30-tallet ble det forsøkt å introdusere nye dyrearter i områder hvor de ikke hørte til. På Svalbard ble moskus introdusert i 1929 av Adolf Hoel ved Norges Svalbard og Ishavsundersøkelser (NSIU). Totalt ble 17 moskusdyr satt ut ved Adventfjorden på Svalbard.

Adolf Hoel svarte slik på spørsmål om hvordan det gikk med moskusen på Svalbard i 1929: «Jeg fik brev for tre-fire dager siden, hvori der fortaltes, at oksene var observerte
7de oktober. Der gikk da 14 i en flokk det var 17 dyr som ble sluppet 24de september
 – og de så alle meget bedre ut end da de kom der opp. De er på østsiden av Advent Bay,
og røgteren, skipper Andresen, som har fanget de fleste av dem – sier at der er 3-4 ganger så gode fôrforhold som på Grønland, hvor de komme fra.»

Det så lenge ut til at dette var vellykket og i 1940 talte antall moskus neste 50 dyr. I bildearkivet på Norsk Polarinstitutt finnes bilder av moskus på Svalbard på 1960-tallet. På 70-tallet gikk antall dyr raskt nedover, og stammen kollapset på 1980-tallet. Årsaken til at moskusen ikke klarte seg på Svalbard kan være at det ble konkurranse med reinen om de samme beiteområdene.


Norsk Polarinstitutts bildearkiv inneholder ca. 90.000  polare bilder, halvparten av disse er tilgjengelig på http://fotoweb.npolar.no