Banner forside, Norsk Polarhistorie

Walter Wellman og luftskipet «America» 1906–1909

Av Ann Kristin Balto, bildearkivar Norsk Polarinstitutt

I1894 reiste Wellman nordover fra Svalbard med dampskipet «Ragnvald Jarl». Planen var å føre skipet så langt nord som mulig, for deretter å fortsette over isen. «Ragnvald Jarl» forliste imidlertid ved Sjuøyane, og det var bare så vidt ekspedisjonen ble reddet.


I 1898–99 ledet Wellman en ekspedisjon som overvintret på Frans Josef Land, og som gjorde to mislykkede framstøt over isen.

I 1906 var Wellman tilbake på Svalbard, denne gangen for å forberede ekspedisjonen med luftskipet «America», som han hadde fått bygget i Paris. Det ble reist et hus og en hangar i Virgohamna, og 2. september var luftskipet klart til avgang. På grunn av kraftig vind, blåste imidlertid “America” over fjorden og havarerte.

Wellman ga seg ikke og var tilbake i Virgohamna i 1908, og i 1909 var han klar for et nytt forsøk. «America» hadde nå fått kraftigere motorer, men Wellman støtte likevel på problemer. Slepelinene satte seg fast i isen og røk kort etter avgang, og luftskipet måtte gå ned på isen. Ekspedisjonen ble oppdaget av Gunnar Isachsens ekspedisjonsskip «Farm», og ble slept tilbake til Virgohamna. Under bukseringen inn i hangaren falt motoren av, og luftskipet eksploderte. Dette satte punktum for Wellmans forsøk på å nå Nordpolen.

I Norsk Polarinstitutts bildearkiv finnes bilder både fra ekspedisjonenene i 1906–09 og fra «Farm»s redningsaksjon i 1909.

Bildet viser Virgohamna på nordvestspissen av Svalbard. Luftskiphangar i forgrunnen - Wellmans hus til venstre. Pike's hus til høyre (flyttet til Barentsburg i 1925). Båter i forgrunnen fra venstre: «Express», «Kvedfjord» og «Fridtjov». Båter i bakgrunnen fra venstre: «Neptun», «Kong Harald» og «Fridtjov» av Tromsø. Foto: Adolf Hoel, 1907

Luftskipet «America» måtte nødlande, og ble berget av «Farm». Foto: Olaf Holtedahl

I dag ligger rester etter Wellmans ekspedisjon spredd utover i Virgohamna. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt