Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Fangstmann Georg Nilsens liv og skjebne

Barndom og oppvekst

Av Tore Sørensen

I to innlegg i Svalbardposten tidlig i 1993 ble det etterlyst opplysninger om fangstmann Georg Nilsen, som forsvant sporløst ved Krossfjorden på Svalbard i desember 1921, og om funnet av skjelettrester, et gevær og annet som ble gjort ved Kapp Guissez ved innløpet til fjorden i 1965. Etter disse funnene mente de fleste at gåten om fangstmannens forsvinning endelig var løst.

Jeg visste ikke noe om disse tingene, men fattet interesse for saken og ga meg i kast med kildeundersøkelser. I en artikkel i Svalbardposten senere samme år presenterte jeg det jeg hadde «gravd frem». Artikkelen gjengis her i noe omskrevet form.

Georg Nikolai Alfin Nilsen ble født 3. september 1893 på Bjørkenes i Ramfjord innenfor Tromsø. Moren var 26 år gamle Magdalene Henrikke Johannesen, som selv var født på gården. Hun var ugift, og oppga den to år eldre Nils Andreas Pedersen fra Tønsvika nord i Tromsøysundet som far til barnet.

Senere på nittitallet jobbet Magdalene som tjenestepike i Tromsø. Det er grunn til å tro at hun hadde sønnen hos seg da. Det sto ikke bra til med henne, hun hadde fått tuberkulose og var avhengig av fattigunderstøttelse. 20. oktober 1898 døde hun, og Georg ble morløs i en alder av bare fem år.

Folketellingen i 1900 viser at Georg Nilsen da bodde i Tønsvika sammen med faren, som var ugift fisker. De to holdt til på gården til farbroren Laurits Pedersen. Faren flyttet like etter til Finnmark, men Georg ble igjen hos onkelen og vokste opp der. Da han ble konfirmert i 1908, hadde han imidlertid havnet hos slektninger i Glimma sør på Ringvassøya. Dette «for ikkje å gå å gå å trø ner dørstokkan i Tønsvika,» som jeg vet det ble sagt. Alt på denne tiden begynte han å reise på fiske sammen med de voksne karene fra stedet.