Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Polarnasjonen Norge

Vitenskap

Den fjerde hovedpilaren i norsk polarhistorie gjelder det vitenskapelige feltet. Polarforskningen – studiet av natur og kultur i Arktis og Antarktis – har i lang tid vært et satsingsområde i Norge.

Når det gjelder polarforskningen, kan vi konstatere at de rent forskningsinterne grunnene bak interessen for det polare ofte har blitt satt i sammenheng med det politiske. Som polarhistorikerne Einar-Arne Drivenes og Harald Dag Jølle skriver: "Det ville være påfallende å skrive om tilblivelsen av det som i dag er Norsk Polarinstitutt uten å trekke inn norsk ishavsimperialisme."

Norge etablerte seg som en av de ledende nasjonene innenfor polarforskningen ved overgangen til 1900-tallet. Det er ingen grunn til å legge skjul på at norsk polarforskning fram til andre verdenskrig hele tiden ble ledsaget av en aktivistisk politisk strømning der målet var "et større Norge".

Dette motivet ble svekket etter andre verdenskrig, men borte ble det ikke. For eksempel var den store forskningsaktiviteten innenfor seismikk og geologi i 1970- og 80-åra helt klart legitimert med henvisning til norske petroleumsinteresser. Ved inngangen til 1990-åra skjedde det imidlertid en omveltning, der fokuset på miljø ble atskillig større. I dag er dette en kjernevirksomhet ved Norsk Polarinstitutt, som forvaltningsmessig er lagt inn under Miljøverndepartementet.