Banner forside, Norsk Polarhistorie

Søkeresultat

Du fikk 17 treff på Kong Karls land

Dokumenter (viser 1-17 av 17)

Kong Karls Land 1889 [Kart]

Kong Karls Land efter Hemming Andreassens Iakttagelser i 1889 ved Karl Pettersen. Ymer 1889

Kong Karls Land ( Mohn 1872 ) [Kart]

Kung Karls land efter MOHN 1872. Ymer 19 1899 s 4.

Sivert Tobiesen [Person]

Ishavsskipper fra Tromsø Med skipper E. Carlsen i 1859 da Kong Karls Land ble observert, overvintret i 1865-66 på Bjørnøya, hvorfra de første meteorologiske observasjoner fra arktiske strøk ble bra...

Erik Eriksen [Person]

Ishavsskipper, oppdaget Kong Karls Land, konstruerte prototypen til Foyns hvalharpun.

Elling Carlsen [Person]

Ishavskaptein. Utførte i 1863 den første omseiling av hele Spitsbergen; i 1868 trengte han seg inn i det Kariske hav; i 1871 fant han nær Novaja Semljas nordspiss leirplassen etter Willem Barentsz, so...

Hjalmar Johansen [Person]

Polfarer, sportsmann og offiser. Hyllet som helt sammen med Nansen på første Framferd, hjemsendt i vanære av Amundsen på den annen Framferd.

Ishavskipperens sensasjonelle funn [Artikkel]

På en av sine mange ferder til Novaja Semlja fant skipper Elling Carlsen vinterleiren til Willem Barents som omkom i 1597. Carlsen og hans menn gravde ut godt bevarte kister og bøker som fortalte om ...

Karl Pettersen [Person]

Geolog, adjunkt, tollkasserer, polarforsker, beskrivelser av isforholdene i Arktis, grunnlegger av Tromsø Museum.

Svend Foyn [Person]

Norsk foregangsmann i sel- og hvalfangsten. I 1863 lot han bygge verdens første dampdrevne hvalbåt og industrialiserte verdens første granatharpun med eksploderende hode, basert på Erik Eriksens idé o...

Vitenskapsmannen som grunnla norsk polarforskning [Artikkel]

Artikkel om Henrik Mohn av Vidar Bjørnsen. Mohn var en internasjonalt kjent meteorolog, han er blitt fremhevet som “the grand old man of European meteorology”.

Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874 [Artikkel]

Også kjent som Payer-Weyprecht- eller Tegetthoff-ekspedisjonen. Elling Carlsen med som islos og harpunerer. Av Johan Schimanski & Ulrike Spring.