Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Dronning Maud Land, Oppdagelser, 1700-1800