Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Ekspedisjoner i Arktis, -1600

920

Eiríkr Haraldssons militære ekspedisjon til Bjarmeland (Kvitsjøen).

965

Harald Eiríkssons (sønn av Eiríkr Haraldsson) militære ekspedisjon til Bjarmeland (Kvitsjøen).

982-985

Eirik Raude oppdaget og koloniserte den vestlige delen av Grønland.

1001-1002

Leiv Eiriksson oppdaget Amerika tilfeldig på vei til Grønland.

1026

Norrøne ekspedisjoner til Kvitsjøen.

1090

Kongesønnen Håkon Magnussons ekspedisjon til «Bjarmeland» (Kvitsjøen).

1217-18

To skip dro til «Bjarmeland» (Kvitsjøen ). En overvintrer som ble drept forårsaket en straffeekspedisjon året etter.

1222

Militær straffeekspedisjon som også er siste dokumenterte tur til Kvitsjøen i sagaene.

1289

Landa-Rolf søker etter nytt land på østkysten av Grønland.

1553

Sir Hugh Willoughby og Chancelor legger ut på leting etter Nordøstpassasjen (Storbritannia).

1576-1578

Martin Frobisher gjennomfører tre reiser på leting etter Nordvestpassasjen (Storbritannia).

1585-1587

John Davis gjennomfører tre reiser på leting etter Nordvestpassasjen (Storbritannia).

1594-1597

Willem Barentsz deltar på tre reiser på leting etter Nordøstpassasjen. (Nederland)

1596

Den nederlandske nordøstpassasjeekspedisjonen med bl.a. Willem Barentsz oppdaget Bjørnøya og Nordvest-Spitsbergen. (Nederland)