Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Dronning Maud Land, Ekspedisjoner i Arktis, 1800-1900