Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Dronning Maud Land, Politikk, -1600