Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Longyearbyen, Ekspedisjoner i Antarktis, 2000-