Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Vestisen, Ekspedisjoner i Arktis, -1600