Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Longyearbyen, Ekspedisjoner i Arktis, 1600-1700