Banner forside, Norsk Polarhistorie

1904-05:
C.A. Larsen etablerte den første landstasjon på Sør-Georgia, i Grytviken for det argentinske hvalfangstselskapet Compañia Argentina de Pesca S.A. Dette markerte starten på den moderne antarktiske hvalfangstindustrien og på Sør-Georgias betydning som hvalfangstbase for norske hvalfangere.

Kilde:

Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.

Torkel Fagerli (Polarboken 1995-1995, s. 23-33).

Dagfinn Brøther; Erobringen av Antarktis, Teknisk Ukeblad nr 23, 06.06.1968.