Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1902:
Professor Kr. Birkeland planla en overvintring for å gjøre magnetiske observasjoner og nordlysundersøkelser. Østerrikeren skulle brukes som base, men på grunn av dens dårlige tilstand ble overvintringen oppgitt, og Bossekop ble isteden valgt til stasjon.

Kilde:
Barr, Susan: Jan Mayen - Norges utpost i vest. Øyas historie gjennom 1500 år. 1991. Norsk Geografisk Tidsskrift 1923-29, s 411-444.