Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1921:
Norsk telegrafisk værstasjon (Eldste Metten) etablert på Jan Mayen og okkuperte samtidig øya på vegne av den norske stat. Det har siden vært meteorologisk stasjon på øya med unntak av noen måneder krigsvinteren 1940-41.

En statsunderstøttet norsk ekspedisjon til Jan Mayen med fartøyene "isfuglen" og "Polarfront". Ekspedisjonsleder var Hagbard Ekerold. Stasjonen ble bygget ved Jamesonbukta. Ekerold med 4 menn ble igjen for å overvintre. Stasjonen lå 21 meter over havet og besto av stasjonshuset, hus for to motorer og et skur til visering av pilotballonger.

Stasjonen som ble reist besto av et hovedhus på 5,6 x 5,6 m bygd påpæler og med tre rom: et rommelig kjøkken, et langt smalt radiorom med to senger og et lite soverom med plass til tre.

Ekspedisjonen besto foruten Ekerold selv av telegrafist Edvard Ullring, ingeniør Per Løvfald, den svenske byggmester Viktor S. Lindsten, stuert Gerhard Johansen og meteorolog Tveten.

Fangsten ble 57 blårev og 3 kvitrev.

Med på Ekerolds ekspedisjon medfulgte noen vitenskapsmenn fra Camebridge Universitet, som var de første til å bestige vulkanen Beerenberg.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.
Norsk Geografisk Tidsskrift 1923-29, s 411-444.
Barr, Susan: Jan Mayen - Norges utpost i vest. Øyas historie gjennom 1500 år. 1991.
Lønø, Odd; Norske fangtsmenns overvintringer, Polarboken 1973-74.
http://met.no/om/organisasjon/met_div/vnn/jan_mayen.html.