Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1911-13:
Feltzoolog Johan Koren på ny innsamlingsreise til nordkysten av Tsjuktserhalvøya med sitt eget skip «Kittiwake».

Overvintring oppover Kolymafloden. Skipet forliste i isen i oktober 1912, og ekspedisjonen gjennomførte en vanskelig seilas i innkjøpt hvalbåt tilbake over Beringstredet til Store Diomede og videre til Lille Diomede. I mars 1913 gikk Koren til fots alene over isen til Alaskakysten etter å ha blitt bedratt av en amerikaner han strandet sammen med på Diomedene. Koren foretok flere innsamlingsturer i Sibir, før han døde av lungebetennelse i Vladivostok i 1919.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie