Banner forside, Norsk Polarhistorie

1865-66:
Sivert Tobiesens hvalrossfangstekspedisjon overvintret på Bjørnøya og bygget Tobisenhytta. Dårlig fangstresultat, men ekspedisjonen kom tilbake med 10 måneder regelmessige meteorologiske observasjoner.

De ble offentliggjort av professor J. Hann i Ceitschrift der ôsterreichischen Gesellschaft für Meteorologie, V, Wien 1870. Observasjonene ble også offentliggjort av Nordenskiöld i Vet.-Ak. Handl. 1869, Stockholm 1870.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.
Spitsbergen - Norge, med et kart, av Gunnar Isachsen s.18-19.
Polarboken 1971-72 s. 33-37.