Banner forside, Norsk Polarhistorie

Sysselmannen på Svalbards vanskelige barndom

Gruveulykker og luftskipulykke

I mai 1927 var Bassøe tilbake på Svalbard. Igjen tok han inn på radiostasjonen. På de få månedene han hadde vært borte, hadde det skjedd tre stygge ulykker i Ester-gruven i Ny-Ålesund. Seks mann var omkommet, og tre var blitt alvorlig skadet. Bassøe fikk nå en betjent til å assistere seg, og som bolig for denne ble «Amerikanerbarakken» ovenfor stasjonen satt i stand. Her ble det også innredet sysselmannskontor. Bygningen var blitt ført opp av det amerikanske gruveselskapet The Arctic Coal Company i 1909. Sysselmannen fikk nå også et eget tjenestefartøy – M/S «Svalbard» – til disposisjon. Skøyta var en forhenværende smuglerbåt som staten hadde overtatt. «Et utmerket fartøi,» mente Bassøe i sin beretning. Skipper på sysselmannsskøyta de første årene var Johannes Olsen fra Tromsø. Senere overtok han stillingen som assistent hos sysselmannen. I 1927 kom også bergmesteren til Grønfjorden. Her hadde han fast bopel hver sommer inntil han fikk egen bolig i Longyearbyen i 1931.

I september flyttet Bassøe til Ny-Ålesund, der staten hadde leid sysselmannsbolig for vinteren. Betjenten fulgte med, og hadde også sin kone med seg. Ny-Ålesund var bygget opp rundt selskapet Kings Bay Kull Comp. A/S, som hadde vært i virksomhet på stedet siden 1917. Det var direktørboligen «Villaen» som ble stilt til rådighet for Bassøe og hans følge. Her var det god plass, og her kunne man føre separate husholdninger. Dette opplevde Bassøe som en lettelse i forhold til tidligere trangboddhet i Grønfjorden.

I Ny-Ålesund tilbrakte han sin andre overvintring på Svalbard i hyggelig selskap med Kings Bays funksjonærer. Særlig kom han godt ut av det med driftsbestyrer Sherdahl og hans «elskverdige frue».

Sommeren 1928 ble preget av Umberto Nobiles ulykkelige polekspedisjon med luftskipet «Italia». Åtte mann omkom da luftskipet havarerte, og ytterligere seks mann – blant dem Roald Amundsen – satte livet til da flybåten «Latham» kom bort på vei fra Tromsø til Svalbard for å delta i unnsetningsarbeidet. Trolig styrtet «Latham» i sjøen nær Bjørnøya. Det hadde vært travle dager for Bassøe da leteaksjonene etter Nobile og hans menn skulle organiseres, spesielt i den første kaotiske tiden etter ulykken. Men 20. juni kunne han dra fra Ny-Ålesund for å utføre øvrige gjøremål som sysselmann. Disse var fortrinnsvis knyttet til Isfjorden.