Banner forside, Norsk Polarhistorie

Sysselmannen på Svalbards vanskelige barndom

Fylkesmannen i Troms og politimesteren i Sør-Varanger som sysselmenn

Bassøe var egentlig sysselmann «på overtid» nå. Allerede 24. mars 1928 var han blitt utnevnt til fylkesmann i Troms, men luftskipulykken gjorde at det drøyde helt til september før han kunne forlate Svalbard. Han tiltrådte som fylkesmann rundt midten av oktober. Sysselmannsfunksjonen skulle imidlertid følge Bassøe ennå noen år. Da man overveide en omorganisering av administrasjonen av Svalbard, ble nemlig fylkesmannen i Troms ved kongelig resolusjon 28. september 1928 bemyndiget til å utføre forretningene som sysselmann på Svalbard inntil videre mens stillingen sto ledig. I sommersesongene 1929, 1930 og 1931 var det likevel konstituert en sysselmann som oppholdt seg på Svalbard. Det var politimesteren i Sør-Varanger, Erik Håvie-Thoresen, som innehadde stillingen alle tre årene. Sommeren 1929 holdt han til i «Amerikanerbarakken», etter det fikk han kontor i Longyearbyen.

Vel tilbake i Kirkenes etter den første sesongen, rapporterte Håvie-Thoresen om stort og smått til Bassøe i Tromsø. Blant annet redegjorde han for regnskapet og for lønnsutbetalinger til mannskapet på sysselmannsskøyta: skipper Johannes Olsen, maskinist Jens Johansen og kokk Fredenfeldt. Kostbar proviant som sto igjen på skøyta, mente han at kjøpmann Tinus Aune i Tromsø kanskje ville ta tilbake. Så sendte han til Bassøe en skrivemaskin som måtte repareres og foreslo denne byttet med en reiseskrivemaskin. Han hadde funnet det «ubekvemt» å stadig matte drasse rundt med den tunge kontormaskinen. Sommeren 1930 ble det satt ut hare fra både Finnmark og Grønland på Svalbard. Håvie-Thoresen tillot seg da å dekke en regning på kr 70,45 i forbindelse med dette over budsjettet for Svalbards administrasjon. Overfor Justisdepartementet rettferdiggjorde han dette med at «Denne sak har såvidt stor interesse for det offentlige at jeg fant at sysselmannsembedet kunne overta de dermed forbundne forholdsvis små utgifter». Denne sommeren kunne for øvrig den konstituerte sysselmann overvære at radiostasjonen på Finneset – Svalbard Radio, som den nå het – ble flyttet til Longyearbyen. Etter sin siste periode på Svalbard sommeren 1931, dro Håvie-Thoresen sørover til stillingen som politimester i Østerdal. Etter krigen ble han politimester ved Drammen politikammer.