Banner forside, Norsk Polarhistorie

Adolf Hoel – polarforskeren i politikkens tjeneste

Grønlandssaka og Dronning Maud Land

På slutten av 1920-tallet kastet Hoel seg inn i en hektisk aktivitet sammen med blant andre G. Smedal for å sikre norsk kontroll over Øst-Grønland. Han initierte privat fangstvirksomhet og norske forsknings-ekspedisjoner til Øst-Grønland.

Grønlandsaktivismen ble koordinert gjennom NSIU og Norges Svalbard- og Ishavsråd hvor både Hoel og Smedal var medlemmer. Aktiviteten resulterte i norsk okkupasjon av deler av Øst-Grønland i 1931 og 1932 og førte til at Norge ble stevnet for Haagdomstolen, hvor Hoel var medlem av den norske delegasjonen.

På grunn av sitt sterke engasjement i Grønnlandssaka kom Hoel på kant med toneangivende norske politikere, deriblandt C. J. Hambro. Motsetningene ble ikke mindre av at Hoel i 1933 ble medlem av Nasjonal Samling (NS) i håp om at partiet skulle hevde norske interesser i Arktis. Fra 1935 var han et nokså passivt medlem, men partitilknytninga gjorde at han under krigen ble universitetsrektor og måtte samarbeide både med okkupasjonsmakt og NS-myndigheter.

Dronning Maud Land
Hoel bidro også sterkt til at Dronning Maud Land i Antarktis ble norsk i 1939. I desember 1938 var han i Berlin for å forberede en internasjonal polarutstilling og konferanse som var planlagt i Bergen i 1940. Under dette oppholdet fikk han ved en tilfeldighet bekreftet noe han hadde hatt mistanker om en tid: Tyskerne planla en okkupasjon i Antarktis.
Noen uker før hadde nemlig Hoel hatt besøk på NSIU av en tysk diplomat som ønsket stoff om Antarktis og sektorprinsippet. Hoel fant grunn til å underrette UD og sende en betenkning om hvor viktig det var for Norge å ha suverenitet over områder i Antarktis.

Under sitt opphold i Berlin kort tid etter var Hoel innom propagandaministeriet. Her overhørte han en telefonsamtale som styrket hans mistanke. Gjennom litt undersøkende virksomhet fikk han så bekreftet at en stor tysk ekspedisjon var på vei til Antarktis. Hoel forsto også at ekspedisjonen hadde som mål den samme del av Antarktis som Norge hadde planer om å annektere. Han underrettet straks den norske legasjonen i Berlin, og på veien hjem tok han kontakt med UD.

Fra da av skjedde ting raskt, Hoel ble blant annet bedt om skrive en redegjørelse om utforskninga av den sektoren Norge hadde i sikte. Den 5. januar deltok Adolf Hoel på et møte med utenriksminister Halvdan Koht, en rekke personer fra flere departement, folk fra hvalfangsnæringa, folkerettseksperter og forskere. Møtet ble ledet av statsminister Nygaardsvold. Resultatet ble at regjeringa raskt forberedte en okkupasjon som fant sted den 14. januar 1939, noen dager før den tyske ekspedisjonen ankom de samme områdene.